KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE PRO KATEGORII I.B (PRIMA A SEKUNDA)

Dne 10.12. se uskutečnila Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro kategorii prima a sekunda, celkem se zúčastnilo 11dětí. Soutěž se skládala z poslechu a práce s textem (1.kolo – písemná část), samostatného projevu na vylosované obecné téma a popisu obrázku (2.kolo – ústní část).

Do okresního kola postupuje Jan Sanitrník (1. místo) a Martin Jenčík (2.místo). Náhradníkem do okresního kola je Anna Lucie Hnídková (3. místo). Všichni tito studenti jsou ze  sekundy. Okresní kolo proběhne v únoru 2022 v DDM Libertin.

Všem, kteří se zúčastnili, chceme i touto cestou poděkovat. Studentům, kteří naši školu budou reprezentovat v okresním kole, přejeme hodně štěstí.

Martina Šimánková a Tomáš Edl