Zahraniční lektoři v hodinách angličtiny

V hodinách anglického jazyka na vyšším gymnáziu se snažíme našim studentům nabízet možnosti poznat i jiné styly výuky, než jakou jim nabízíme my jako jejich vyučující angličtiny. Využili jsme nabídky společnosti AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), která je největší studenty řízenou organizací na světě a přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a zprostředkováním příležitostí v mezinárodním prostředí.

AIESEC připravila projekt s názvem Open Up, jenž měl za cíl ozvláštnění  výuky  prostřednictvím  diskuzí zahraničních  lektorů  se  studenty  a přiblížení vybrané problematiky pomocí interaktivních aktivit na workshopech přes platformu ZOOM, které měly přispět k přípravě na maturitní zkoušku z anglického jazyka.

Do projektu se zapojila dvacítka středních škol z celé České republiky. Na naší škole výuku vedenou zahraničním lektorem absolvovali studenti Mgr. Tomáše Hoskovce, Mgr. Jana Poštolky, Mgr. Jany Triguinho a Mgr. Petry Švajdové ze tříd 2.A, 2.B, 6AV, 7AV, 4.A, 4.B a maturitního semináře Mgr. Petry Švajdové. Z nabízených témat jsme pro studenty vybrali lekce s názvy jako Vzdělání, Komunikace, Volný čas a životní styl, Konzumní společnost, Problémy ve společnosti, Cestování apod.  

Pro studenty i nás vyučující byl tento projekt zajímavou zkušeností.

Mgr. Petra Švajdová