Nová laboratoř biologie

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme pro rok 2021 naplánovali modernizaci laboratoře biologie, která studentům slouží především k pravidelným praktickým cvičením v 1.-3. ročníku vyššího stupně gymnázia, ale též pro činnost biologických kroužků, volitelných seminářů a k přípravě na biologické a ekologické soutěže.

V rámci rekonstrukce této odborné učebny v celkové hodnotě 1,2 milionu korun byly pořízeny nové pracovní stoly a židle, související vybavení včetně úložných prostor pro pomůcky a také projekční souprava pro promítání. Vyměněna byla též podlaha a rekonstruovány přívody vody. Těší nás, že jsme tuto modernizaci dokázali realizovat z vlastních uspořených prostředků, které se nám za několik let podařilo uložit v investičním a rezervním fondu. Vznikla tak učebna plně odpovídající současným požadavkům na moderní vzdělávání.

Přejeme našim žákům i učitelům biologie, aby se jim v nové laboratoři dobře pracovalo a aby zde i nadále vznikaly zajímavé projekty, aby zde probíhala efektivní příprava na vysokoškolské studium biologických oborů či na soutěže, jichž se naši žáci pravidelně úspěšně účastní.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy