ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – školní kolo kategorie D

V minulém týdnu se po roční pauze opět uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Kategorii D označujeme jako „královskou“ neboť se jí mohou účastnit studenti všech tříd vyššího gymnázia. V předchozích ročnících jsme byli zvyklí  pravidelně na účast více než 40 soutěžících. Letos jsme byli vzhledem k okolnostem nuceni uspořádat soutěž v online podobě, účast byla bohužel nižší.

Školního kola ze zúčastnili studenti ze šesti tříd. Nejpočetnější zastoupení měla sexta, jejíž zástupci tvořily dvě třetiny všech soutěžících. V náročném klání byl nejúspěšnějším Ondřej Tadlík ze 4.A, který je zkušeným účastníkem krajských kol v minulých letech. Druhé místo obsadil Adam Špindler ze sexty a třetí byl Jakub Novotný ze 4.A. První tři postupují do okresního kola.  

Všem soutěžícím děkujeme za to, že si udělali čas ve svém volnu a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

R. Tulka, A. Mestek