Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

V druhém únorovém týdnu se konalo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž proběhla ve dvou kategorií: II.B a III.A. S ohledem na covidovou situaci se klání v jazykových dovednostech účastnili především mladší ročníky. 

V kategorii mladších studentů II.B se na předních místech umístili 

  1. místo: Karolína Šorfová 
  2. místo: Jan Kaplánek 

V kategorii starších studentů III.A se na předních místech umístili 

  1. Lukáš Motlík 
  2. Pavla Vosálová 
  3. Tomáš Tadlík 

Prvá dvě umístění jsou postupová. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím mnoho úspěch v okresním a krajském kole.

D. Hronzová, V. Vosálová