Workshop 3D tisk a modelování 

Před prázdninami ve čtvrtek 10. 2. 2022 se na naší škole v rámci projektu Šablony II konaly  dva zajímavé workshopy  – 3D tisk a 3D modelování. Oba pro nás připravil a realizoval pan Mgr. Tomáš Feltl z Gymnázia Polička. Nejdříve jsme se naučili pracovat v programu PrusaSlicer, abychom mohli náš model vůbec převést do 3D tiskárny. Dále jsme se seznámili s prací a údržbou 3D tiskárny a odlišnostmi materiálů, ze kterých můžeme tisknout. Nakonec jsme také pracovali v různých neuměleckých (Tinkercad, DesignSpark Mechanical) i uměleckých (SculptGL) modelovacích programech. Byl to náročný, ale velmi zajímavý den. A protože ve škole už máme také vlastní 3D tiskárnu, mohou se i ostatní žáci těšit na seznámení s touto moderní technologií, ať už na kroužku či ve výuce IVT. 

Olga Kadlecová, 3B