Českolipští debrujáři z gymnázia na Expo Science Asia v Dubaji

Českolipský klub malých debrujárů působí na Gymnáziu v České Lípě od loňského února. Svou činností navázal na chemický kroužek a badatelský klub. Nabízí žákům gymnázia rozvoj badatelských schopností v oblasti přírodních věd a též rozvoj prezentačních dovedností.

Klub je součástí Asociace malých debrujárů ČR. Tato asociace v rámci své činnosti též vysílá své zástupce na mezinárodní vědecké přehlídky pořádané organizací Milset. Naši žáci si letos vydobyli možnost reprezentovat jako jeden ze čtyř vybraných zástupců Českou republiku na mezinárodní přehlídce žákovských a studentských projektů Expo Science Asia (ESA) v Dubaji.

Od 17. do 25. února 2022 se tak pětičlenná skupina debrujárů z českolipského gymnázia ve složení Matěj Dvořák, Kateřina Kolčová, Lenka Machová, Natálie Stránská a Mgr. Pavla Machová vypravila na devět dní do Spojených Arabských Emirátů. Na ESA představili návštěvníkům studentský česko-anglický projekt „Tricks with lemons“ (Kouzla s citrony). Tento projekt zahrnuje 30 chemických a fyzikálních experimentů s citrony a látkami v nich obsaženými.

Přehlídka Expo Science Asia se konala ve výstavním stanu v areálu The Cultural and Scientific Association Dubai a svůj studentský projekt zde představilo cca 800 vystavovatelů ze 30 zemí světa. Každý vystavovatel měl k dispozici stánek, kde prezentoval své pokusy či výtvory. Dopoledne výstavu navštěvovaly zejména děti z arabských škol, odpoledne pak většinou individuální návštěvníci. Běžné byly též vzájemné návštěvy jednotlivých vystavujících. Citronový stánek se těšil velkému zájmu všech věkových skupin, jak o tom svědčí i zpětná vazba v návštěvní knize stánku, kterou naši žáci pečlivě vedli. Během závěrečného ceremoniálu výstavy obdrželi všichni účastnící krásné medalie a certifikáty.

A jak komentují a hodnotí svou účast na ESA sami studenti?

Pro nás všechny byla akce velkým a skutečně nevšedním zážitkem, mezinárodní setkání mladých lidí s podobnými zájmy je skutečně výjimečnou příležitostí pro další osobní i studijní rozvoj a životní příležitostí. Kromě samotné přípravy našeho stánku a prezentace našeho projektu na výstavě jsme získali také spousty zážitků, absolvovali několik výletů, alespoň zčásti si prohlédli město Dubaj a v rámci přehlídky navázali mnoho nových kontaktů s ostatními studenty z řady zemí, s nimiž chceme nadále pokračovat zejména prostřednictvím sociálních sítí. A hlavně jsme si domů přivezli nové nápady pro další klubovou činnost.

Navštívili jsme výstavu EXPO 2020. Svezli jsme se na největším kole Ain Dubai. Nechali jsme se vyvézt na vyhlídku v nejvyšší budově světa Burj Khalifa. Navštívili jsme i vyhlídku na umělém ostrově The Palm View. Několikrát jsme zhlédli program u nejvyšší tančící fontány v Dubai Mall, ve stejné budově jsme navštívili i největší visuté akvárium a podmořskou ZOO. Protože jsme s sebou měli Matěje, nikdy jsme se nesvezli posledním vagonem metra (pro ženy a děti).

Rádi bychom také poděkovali všem, bez jejichž pomoci by se naše cesta určitě neuskutečnila. Za finanční podporu děkujeme Libereckému kraji, městům Česká Lípa a Kamenický Šenov, společnostem Ježek software, s.r.o., Vaňková reality, Alis, s.r.o., a také všem, kteří naši cestu finančně podpořili formou Startovače. V neposlední řadě patří obrovský dík rodičům a všem našim kamarádům za každodenní zájem a osobní podporu během celé akce.