Naše akce pro Ukrajinu

Je to skoro tři týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Hrůzy, které bychom si v jednadvacátém století jen stěží dokázali představit, se bohužel na území tohoto státu dějí. Mnoho rodin, nejčastěji samotných maminek s dětmi, je nuceno opustit své domovy, protože tam není nadále bezpečno. Neví, kde druhý den složí hlavu, co budou jíst, nebo kdy tohle celé šílenství skončí.  

Vzhledem k vývoji událostí začaly i v naší zemi vznikat materiální a finanční sbírky na podporu lidí z Ukrajiny, ať už nově příchozích na území našeho státu, nebo těch, kteří zůstali ve své rodné zemi. A ani našim studentům nebylo toto všechno lhostejné.  

Zástupci z řad studentů oslovili své učitele i paní ředitelku, zda se podobná sbírka může zorganizovat i na našem gymnáziu, a vše se dalo do pohybu. Sešel se studentský parlament, aby se projednalo, jak celá akce na podporu Ukrajiny bude probíhat a kam se budou vybrané věci posílat. Bylo dohodnuto připravit obě formy pomoci, a to materiální i finanční sbírku. Od 3.3. do 10.3. tak mohli studenti každé ráno nosit potřebné věci vypsané na plakátech, které byly vyvěšeny po celé škole. Nejvíce bylo potřeba zajistit jídlo, zdravotnické potřeby a hygienické pomůcky, ale sešla se nám i spousta dek a jídla pro domácí mazlíčky, na které jsme také nemohli zapomenout.  

Každé ráno se v prostorách správce školy o přinesené věci starali dobrovolníci napříč celým gymnáziem, kteří všechno třídili a následně balili do krabic a pytlů nadepsaných českými názvy, ale i ukrajinskými, aby lidé neměli problém s překladem.  

První den se nám toho sešlo poměrně hodně, ale po víkendu byl každý den ještě štědřejší, účastnili se žáci i učitelé. V pondělí 7. 3. si pro první část sbírky přijela Farní charita z České Lípy a my byli nadšení, kolik se nám toho podařilo nastřádat. Avšak to jsme netušili, co nás čeká v pátek. V pátek 11.3. po ukončení sbírky bylo věcí snad dvojnásobek a další dodávku jsme naplnili až po okraj. V ten den byla také celá sbírka symbolicky zakončena konáním tradiční Cukrárny u Mary PRO UKRAJINU a během rekordních 3 hodin se podařilo prodat si mezi sebou veškeré sladké i slané zákusky, které ochotně připravilo více než 50 studentek a studentů se svými rodiči. Prostřednictvím této milé (a sladké) charitativní akce se podařilo ve škole vybrat úžasných 16 500 Kč a tento výtěžek poputuje z rozhodnutí studentů na účet Českého červeného kříže podporující ukrajinské děti. 

Na závěr bych se chtěla podělit o dvě zprávy, které nám přišly od studentů, díky kterým, a samozřejmě mnohým dalším, se nám podařilo tuto celou akci uskutečnit. 

 Dobrý večer, napadlo nás uspořádat ve škole nějakou menší sbírku na pomoc lidem na Ukrajině. Různé věci, co by mohly alespoň trochu pomoci…ve spoustě školách to pořádají a myslím, že by bylo dobré to udělat i u nás…později bychom to mohli odvézt na nějakou nejbližší veřejnou sbírku.  
 Marie a Lucie, 2.A 

 Vážená paní učitelko, 

chtěl bych se zúčastnit přebírání, uskladňování, třídění a balení věcí přinesených do sbírky pro Ukrajinu. Chtěl bych aspoň tímto způsobem pomoct. 

 Děkuji. 

Petr, Prima A  

 Chtěla bych poděkovat všem, kteří každé ráno vstávali o něco dříve a přišli nám pomoci s tříděním a balením, také těm, kdo přispěli do celé sbírky, ať už materiálně či zakoupením zákusků. Zvláštní poděkování patří Mgr. Janě Triguinho, která celou sbírku pomohla studentům zorganizovat a zajistila hladký průběh a předání vybraných věcí Farní charitě Česká Lípa, správci budovy panu Kocourkovi za pomoc s uskladňováním, Mgr. Veronice Vosálové, která organizovala akci „Cukrárna u Mary“ a hlavně paní ředitelce Mgr. Heleně Paszekové za podporu.  

Jsem ráda, že nám studentům i celému učitelskému sboru není tato situace lhostejná a že jsme tímto způsobem mohli vyjádřit solidaritu této zemi. 

Běla Štěpánková, 2.A