Stříbro a zlato z okresního kola v anglickém jazyce

Dne 18. března se uskutečnilo  okresní kolo Olympiády z anglického jazyk pro kategorii prima a sekunda  v DDM Libertin. Soutěž se skládala z poslechu a práce s textem (1.kolo – písemná část), samostatného projevu na vylosované obecné téma a popisu obrázku (2.kolo – ústní část).

Naši studenti si vedli skvěle, Jan Sanitrník obsadil skvělé první místo a Martin Jenčík druhé místo. Oběma sekundánům děkujeme  za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Martina Šimánková