Dějepisná olympiáda – okresní kolo

V pátek 25. března proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Tématem dnešního ročníku je„Šlechta v proměnách času“. 

  • kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. 
  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je Středoevropská šlechta na pozadí  dějinných událostí v letech 1648-1948. 

V první kategorii vybojoval stříbrnou pozici Jiří Urban, šesté místo pak obsadila Adéla Kocmanová. Vítězem druhé kategorie se stal Tomáš Vomlela, na druhém místě se umístila Julie Lišková.  

Gratulujeme k nádherným výsledkům a Tomášovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. 

Mgr. Jitka Hluštíková