Výsledky krajského kola Dějepisné olympiády

V podělí 4. dubna se uskutečnilo v Liberci krajské kolo Dějepisné olympiády a naši studenti zde byli velice úspěšní.  

V kategorii I, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a  3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, zvítězil Jiří Urban,   Julie Lišková  pak obsadila stříbrnou příčku kategorie II  – žáků 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií.   V této kategorii se na osmém místě umístil Tomáš Vomlela.    

Všem třem gratulujeme!