Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

Ve čtvrtek 7. 4. se studenti Vojtěch Kašpar, Adam Špindler (oba z 6AV) a Marie Šolínová z 2B zúčastnili krajského kola chemické olympiády kategorie C, do které postoupili na základě svého bodového zisku z předešlých kol.

Opět prokázali své znalosti jak v teoretické části, tak i dovednosti v části praktické. O celkovém pořadí pak rozhodoval součet obou částí. Výsledky byly často velmi těsné. Vynikající 1. místo v krajské konkurenci získal Vojtěch Kašpar, Marie Šolínová se při shodném součtu bodů s dalšími 2 studenty podělila o 4. – 6. příčku a Adam Špindler se umístil na 13. místě.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i v dalších ročnících. 

Mgr. Jitka Raková a Mgr. Pavla Machová