Roboti z gymnázia změřili své síly na ČVUT

Ve středu 27. dubna 2022 se čtveřice našich žáků ze sekundy a primy poprvé zúčastnila v Praze na ČVUT celorepublikové soutěže robotů z Lega ve věkové kategorii II. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Naše dva týmy zde jako jediné hájily barvy Českolipska a společně s několika dalšími školami i Libereckého kraje.

Letošním úkolem bylo naprogramovat robota, aby co nejlépe a nejrychleji překonal překážkovou dráhu „horský hřeben“ a dojel do cíle. Konfigurace hřiště měla 16 variant a robot se tudíž musel řídit senzory a pohybovat autonomně.  

V náročném klání plném pádů a robůtků s koly vzhůru jsme nakonec obsadili 18. a 24. místo z cca asi 30 týmů. Oproti testovým jízdám, které vycházely velmi nadějně, jsme v ostré soutěži měli trochu smůlu, a to hned 2x nekomunikující senzor, což zamrzí, ale i to k robotice patří.  

V každém případě si žáci soutěž užili a srovnání s konkurencí inspirovalo i vznik několika nápadů, jak práci na robotech napříště zdokonalit. 

Mgr. Jaroslav Rež 

Více na zde: https://robosoutez.fel.cvut.cz/