Slavnostní ceremonie DofE

V krásném prostředí knihovny Severočeského muzea v Liberci si 12. května 25 studentů z Libereckého kraje převzalo ocenění a speciálně vyrobené brože ze SŠ obchodu a služeb v Jablonci nad Nisou za úspěšné dokončení svých výzev v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).

Nejvíce oceněných bylo právě z našeho gymnázia. Šárka Aileen Kristek (3.A) byla jedinou studentkou, která z rukou náměstka hejtmana Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera a ředitele DofE Česká republika PhDr. Tomáše Vokáče převzala stříbrné ocenění. Bronzové odznaky a certifikát o úspěšném dokončení bronzové úrovně převzali

Barbora Lačná (2.B)

Roos Groesbeek (6AV)

Anežka Kirschnerová (7AV)

Adam Komárek (7AV)

Kateřina Šorfová (4.A).

V zastoupení koordinátorů DofE na naší škole, Mgr. Jana Poštolky a Mgr. Petry Švajdové, získaly svá bronzová ocenění i dvě naše již bývalé studentky Anastázie Vítková a Anna Chourová.

Slavnostním aktem přítomné představitele Libereckého kraje, zástupce DofE Česká republika, studentky a studenty, koordinátory, ale i rodiče oceněných provedli moderátoři ceremonie Šárka Aileen Kristek a Adam Komárek, kterým patří náš speciální dík za skvělou reprezentaci naší školy.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně sil do plnění dalších výzev, až už těch dofáckých či životních.

  Mgr. Petra Švajdová

Koordinátorka Místního centra DofE