ZLATÝ LIST – vítězství v kraji, postup do národního kola

V sobotu proběhlo krajské kolo soutěže Zlatý list. Soutěž probíhá formou stezky, na které jsou stanoviště různých přírodovědných oborů (např. botanika, zoologie, geologie, lesnictví, ekologie), kde studenti zodpovídají otázky a určují přírodniny.

Součástí soutěže je i hodnocení práce pro přírodu. Gymnázium reprezentovala šestice dívek z kvarty – Míša Hrabalová, Katka Policerová, Katka Krejčová, Sandra Schacherlová, Uly Nováková a Róza Pokorná.  
Studentkám se podařilo s přehledem zvítězit a postoupit tak do národního kola. 
 
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, přejeme hodně úspěchů v kole národním 
 
Lenka Tulková