Dvě charitativní sbírky: pro nadaci Život dětem – Srdíčkové dny a Květinový den

V květnu se naši studenti zúčastnili dvou pravidelných charitativních akcí a prodejem upomínkových předmětů pomohli při sbírce nadace Život dětem a podpořili tak těžce postižené děti, které jsou v domácím léčení a jejichž rodiče se o ně musí 24 hodin starat.

Podařilo se nám vybrat a odeslat 2.698 korun.

Při charitativní akci Květinový den – Liga proti rakovině studenti vybrali 4680,- Kč.

Děkuji za pomoc a ochotu při realizaci této akce studentkám a studentům tříd 2.A a sexta A a všem, kteří přispěli.

http://www.zivotdetem.cz/

https://www.lpr.cz/

Mgr. Veronika Vosálová