Mezinárodní cena vévody z Edinburghu: vodácká expedice

Čtyři studentky našeho gymnázia se v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) znovu vydaly na již čtvrtou – stříbrnou dobrodružnou expedici! 

Po měsících strávených usilovnou, soustavnou a dlouhodobou prací – učení se nových dovedností, zlepšování své fyzické kondice a v neposlední řadě dobrovolnické činnosti, se dne 23. 5. 2022 skupinka našich „dobrodružnic“ vypravila na expedici na samý západ Čech. Vydaly se tak ve šlépějích dobrodruhů ze zámoří Lewise a Clarka a jejich věrné indiánské průvodkyně Sacagawei, kteří  památného roku 1804 vyrazili proti proudu řeky Kolumbie. Vyzbrojeny kánoemi značky Vydra se stejně jako jejich slavní předchůdci vydaly nezmapovanými vodami „divoké“ řeky.  

 Cíle, které si vytyčily, byly nemalé. Rozhodly se měřit kvalitu vody v  řece, doplout z Kynšperka nad Ohří až do Karlových Varů (zhruba 40 kilometrů) a v neposlední řadě dovézt zpět Džejpího, který do té doby nikdy na vodě nebyl.  

Počasí našim dobrodružnicím přálo, slunce, pravda, nepražilo, ale promáčené až na kost také nebyly (až na Roos a Emu, které se ze samé radosti vykoupaly dokonce několikrát!). I přes celodenní pádlování a občasné ataky labutích samců v říji se naše neúnavné ženy neváhaly po večerech oddávat dalším sportovním kratochvílím jako hře volejbalu či fotbálku v kempech, 10kilometrovému běhu, či dokonce koupání v sokolovském jezeře Michal!  

 Expedici naše hrdinky završily v Karlových Varech, kde se pod vedením pana Landy vydaly na ochutnávací tour po místních horkých léčivých pramenech.  

 Děkuji Elišce Faltové (2B), Barboře Lačné (2B), Emě Hammerové (6A), Roos Michaele Groesbeek (6A) a Mgr. Zbyňkovi Landovi za perfektní organizaci expedice a dobrou náladu – byli jste všichni úžasní!

Mgr. Jan Poštolka