Bobřík informatiky – letos podruhé

Autoři známé informatické soutěže Bobřík informatiky letos nachystali pro školy malé překvapení v podobě nové soutěže, která je oproti tradiční podzimní (hlavně logické a algoritmické úlohy) zaměřena výhradně na blokové programování. Soutěž běží v „pilotním režimu“ a zatím neumožňuje srovnání mezi školami či postupová kola, nicméně i tak jsme se v závěru května v hodinách IVT rádi zapojili. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích: „Bloky“ (prima, sekunda) a „Film“ (tercie, kvarta, kvinta & 1. ročník, sexta & 2. ročník). Hlavní náplní pak bylo naprogramovat pomocí bloků určitou postavu tak, aby splnila zadaný úkol nebo se pohybovala po určené dráze.

Výsledky soutěže zveřejňujeme níže. Na první pohled potěší výsledky sekundy, kde na bobříka v kategorii „Bloky“ dosáhli všichni soutěžící žáci. Příjemně překvapila rovněž kvarta, kde, ač patří v kategorii „Film“ mezi ty mladší, uspěla rovněž výrazná většina žáků! Ve vyšších ročnících bohužel nesoutěžily všechny skupiny, což může výsledky zkreslovat. V kategorii „Bloky“ pak dosáhlo 25 žáků plného počtu bodů. V obtížnější kategorii „Film“ tuto cennou trofej vybojovalo sedm níže jmenovaných. Všem úspěšným programátorům rádi gratulujeme!

Mgr. Jaroslav Rež, Mgr. Miloslav Sviták

 

BLOKY

ročník Počet žáků s maximem bodů (198) Počet ulovených bobříků Počet % bobříků z celkového počtu soutěžících Celkový počet soutěžících
prima 8 24 77 % 31
sekunda 17 27 100 % 27

 

FILM

ročník Počet žáků s maximem bodů (240) Počet ulovených bobříků Počet % bobříků z celkového počtu soutěžících Celkový počet soutěžících
tercie 0 15 54 % 28
kvarta 1 24 83 % 29
kvinta/1A/2A 4 39 54 % 72
sexta/2A/2B 2 16 44 % 36

 

MAXIMUM BODŮ (FILM) – 240:

  • Vojtěch Bogar 5AV
  • Eduard Bureš 1B
  • Patrik Exner 4AV
  • Matyáš Hřebík 5AV
  • Barbora Lazorová 2A
  • Anna Rapprichova 5AV
  • Adam Špindler 6AV