Třetí učebna IVT ožívá

Během posledních týdnů již někteří naši studenti zažili výuku IVT v nově vybavené učebně 319. Tato staronová třída byla v uplynulých měsících kompletně nově vybavena z dotace projektu NAKAP II. V průběhu června se tedy testuje její využití v některých hodinách IVT, počítačové grafiky či v rámci robotického kroužku. Od září se žáci mohou těšit na plný provoz, kdy kromě zmíněných kroužků robotiky a programování zde bude probíhat také výuka seminářů IVT, některých hodin výtvarné výchovy (počítačová grafika, 3D modelování, multimédia) a samozřejmě část hodin IVT, zejména těch, kde je zapotřebí vyšší výpočetní výkon nebo další vybavení.    

Cílem nové učebny je totiž vedle navýšení kapacity pro běžnou výuku především vytvořit dobře vybavené odborné pracoviště – v podstatě multimediální IT učebnu a robotickou dílnu. V nové třídě tak nalezneme výkonné žákovské stanice včetně monitorů, multimediální pomůcky jako headsety s mikrofonem či grafické tablety. Pro výtvarnou práci je zde k dispozici také kvalitní fototiskárna nebo grafický tablet s displejem. Učebna disponuje rovněž vybavením pro fotografii, kde vedle digitálního fotoaparátu nechybí kompletní studiový set (osvětlení, stativ, deštníky, klíčovací plátno). Multimediální tvorbu doplňuje také 3D tiskárna s bohatou zásobou filamentu. Pro výuku informatiky, resp. robotiky nechybí kompletní sady stavebnic LEGO MindStorms EV3 či nově též Arduina. 

Mgr. Jaroslav Rež, Mgr. Miloslav Sviták