Školní rok jsme uzavřeli hezky

30. červen, 8.00, tělocvična školy – prostorem zní skladba Yellow Submarine, neoficiální hymna naší „žluté ponorky“ a scházejí se žáci všech tříd i všichni učitelé. Po tříleté pauze letos můžeme ukončit školní rok tak, jak jsme byli před covidem zvyklí – společným setkáním, rozloučením a předáním výročních cen školy za rok 2021-2022.

V úvodu slyšeli studenti od ředitelky školy několik (snad) zajímavých informací souvisejících s právě uplynulým rokem. Jeho statistické výsledky jsou velmi dobré: celkový studijní průměr 459 žáků z 16 tříd činil 1,49, z 5 752 známek bylo ve 2. pololetí nejvíce jedniček, a to 3602. Dvojek pak bylo 1597, tedy v naprosté většině byly studijní výsledky žáků výborné až chvalitebné.  

Poté již následovalo vyhlášení výsledků sportovního dne a ocenění mimořádných úspěchů našich studentů výročními cenami – Žlutými ponorkami (včetně malé finanční odměny), a to za úspěchy v krajských kolech olympiád a finálových  (tj, celostátně organizovaných) soutěžích a projektech. Celkem bylo předáno 20 cen, měli jsme letos totiž řadu skvělých umístění –  vítěze krajských kol v programování,   chemické olympiádě, v soutěži Matematický klokan, v dějepisné olympiádě, obou kategoriích biologické  a zeměpisné olympiády (ZŠ a SŠ), v soutěži Zlatý list a matematické soutěži Pangea, druhá místa jsme získali v konverzační soutěži v angličtině, v olympiádě z českého jazyka, logické olympiádě a třetí místa v matematické a fyzikální olympiádě žáků středních škol.

Na celostátní úrovni naši studenti získali dělené 1. místo v Bobříku informatiky a velmi úspěšní byli v chemických soutěžních projektech. Obsadili 1. a 2. místo v Poháru vědy, 2. místo v soutěži ChemQuest a 3. místo v projektu Očima termokamery.

A po dobře odvedené práci nyní nastane zasloužený odpočinek.

Přejeme všem žákům krásné léto!

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy