ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 jsme zahájili školní rok 2022-2023 se 458 žáky v 16 třídách. Nově nastupující žáky 1. ročníku čtyřletého i osmiletého oboru přišel přímo do tříd přivítat také statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Jan Sviták. Využili jsme této návštěvy zástupce zřizovatele také ke krátké prohlídce školy a věnovali jsme se především potřebě modernizovat venkovní sportovní areál.

V tomto školním roce nás tak čekají dvě velké investiční akce – zateplení budovy školní stravovny a příprava projektu rekonstrukce zmíněného venkovního sportoviště. Projekt vzejde z výběrového řízení a my doufáme, že v roce 2023 se najdou prostředky také na jeho realizaci.

Přejeme všem žákům i rodičům příjemný a úspěšný školní rok!

Helena Paszeková, ředitelka školy