ZLATÁ EXPEDICE DOFE: HVĚZDNÁ VÝPRAVA ZA HRANICEMI ČR

V posledním červencovém týdnu letošního roku jsem společně se svými zlatými DofE kolegy z Olomouce, Chomutova, Ostravy a Slaného podnikla čtyřdenní dobrodružnou expedici na Slovensku. S cílem pozorovat letní noční oblohu jsme vyrazili do Národního parku Poloniny, který je z pohledu světelného znečištění jednou z nejtmavších oblastí v Evropě. V čele našeho šestičlenného týmu stál Mgr. Jan Poštolka, který se zhostil funkce expedičního školitele a hodnotitele v jednom. 

 Výchozím bodem naší trasy byla nejvýchodněji položená slovenská obec Nová Sedlica. Vybaveni rolničkami, spreji na medvědy a moderní papírovou mapou jsme se vydali na Kremenec, horu, jejíž vrchol leží v těsné blízkosti slovensko-polsko-ukrajinského trojmezí a zároveň i nejvýchodnějšího bodu Slovenska. Kromě tisícimetrového převýšení jsme se v první den expedice nenechali ochudit ani o noční pochod tamními bukovými pralesy. 

 Další významnou zastávkou byla Astronomická observatoř na Kolonickém sedle, kde jsme absolvovali prohlídku planetária a pod odborným dohledem pozorovali vesmírné objekty pomocí teleskopu. V údolích jsme pak navštívili několik dřevěných kostelíků, zapsaných na seznamu UNESCO, a ve volných chvílích hráli Lóru, typickou karetní hru Kladenska. 

 Celkem jsme nacestovali více než 1 700 km, z toho zhruba 65 po svých. I přes překážky v podobě vyschlých studánek, příkrých kopců a strachu z medvědů a zubrů, jsme si celou výpravu užili a zážitky z ní si jistojistě uchováme v paměti a budeme na ně vzpomínat jen v dobrém. 

 Šárka A. Kristek, 4.A