Exkurze do Drážďan

Dne 19.9. se třída 2.A spolu s pedagogickým dozorem sestávajícím z paní Daniely Hronzové a Jany Pěčové vydala na prohlídku historického centra města Drážďan.  

Na začátku jsme procházeli ulicemi, jež byly, dalo by se říci, až přeplněny všemožnými obchody. Několik metrů opodál tohoto kapitalistického ráje se, na jedné ze stěn, rozléhala malba, která symbolizovala Sovětský svaz.  

Po projití těchto ulic a zastávce na Altmarktu, významném drážďanském tržišti, na kterém bohužel probíhala rekonstrukce, byla na programu návštěva Frauenkirche, kostela, jehož infrastruktura byla za druhé světové války bombardováním zničena. Atmosféra, již skýtal jeho interiér byla naprosto fenomenální.  

Dále následovala prohlídka katolického kostela – Hoffkirche, který zde vybudoval císař August II. Silný.  

Nesmíme také zapomenout na Fürstenzug, největší nástěnný obraz svého druhu, složený z třiadvaceti tisíc porcelánových dlaždic, který patří k předním symbolům Drážďan. 

Na závěr exkurze jsme přišli k Semperově opeře, poté se obrátili ke vstupu do Zwingeru, komplexu barokních budov, který byl naneštěstí taktéž z části v rekonstrukci, ale měli jsme možnost do komplexu zavítat. 

Celá prohlídka byla pravidelně doplňována poznámkami o historických souvislostech, jež měla paní Hronzová připravena.  

Po ukončení prohlídky proběhl rozchod. Drtivá většina studentů se, kvůli nepříznivému počasí, touze po nákupu suvenýrů či hladu, usídlila v nákupním centru. 

Exkurze se, až výše zmíněné nepříznivé počasí, velice povedla a pro studenty německého jazyka velice přínosná, jelikož ho měli možnost „ vidět z jiného úhlu “, než znají ze školních lavic. 

 Autor: Tomáš Kmeť