Přírodovědný klokan 2022

Ve středu 12. října se sešlo 21 studentů tercie a kvarty a bezmála 50 studentů kvinty, sexty a prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia, aby změřilo své síly v soutěži Přírodovědný klokan.

Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěžící řeší úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.  

V letošním ročníku Přírodovědného klokana si nejlépe vedli v kategorii Kadet (tercie, kvarta) Adéla Kocmanová (IV.A), Jan Sanitrník (III.A) a Matouš Diviš (IV.A). 

V kategorii Junior (studenti vyššího gymnázia) to byli Jan Kaplánek (V.A), Adam Eichler (2.B), Viktor Slovák (2.A) a Robin Vincenc (1.B). 

Výše jmenovaným gratulujeme a všem účastníkům děkujeme. 

Veronika Krejčová, Alice Čechová