Kousek Velké Británie ve španělské Málaze

Po výjezdech v rámci projektu Škola a učitelé 21. století na Gymnáziu v České Lípě jsem využila možnosti zahraniční stáže, jež je součástí výzvy Šablony III, a v polovině října jsem odjela do španělské Málagy. Odletu předcházelo nalezení a oslovení školy, která byla ochotná mne přijmout, abych týden tzv. stínovala její učitele. V praxi to znamenalo zejména být pozorovatelem výuky, seznámit se s metodami zahraničních kolegů, poznat chod školy, ale i hovořit se studenty, a na oplátku sdílet své zkušenosti z více než dvacetileté praxe učitelky na našem gymnáziu.

Měla jsem velké štěstí, že hned první škola, kterou jsem oslovila a která zároveň byla tou nejzajímavější na mém seznamu, byla možností uvítat mě na týden na své půdě nadšena. Onou školou je Phoenix College, Málaga, která je soukromou střední školou připravující své studenty na závěrečné zkoušky britského vzdělávacího systému, ekvivalent naší maturitní zkoušky, A-levels. Školu založili tři britští učitelé v září 2018 a již za dobu své krátké existence se mohou pyšnit vynikajícími výsledky svých studentů, kteří se v závěrečných testech organizovaných vždy nezávislou institucí umisťují na předních příčkách. Být součástí britského vzdělávacího systému žáci mají možnost i v České republice, kde je v současné době 12 takovýchto škol.

V průběhu týdne jsem byla součástí výuky celé řady předmětů, ale zejména anglického jazyka, který na Phoenix College vyučuje paní Nicola Critchley. Výuka angličtiny se od té české velmi liší. Studenti pracují s literárními díly, která analyzují jak jazykově, tak z hlediska literární teorie. V ročníku odpovídajícímu našemu třetímu žáci studovali hru anglického dramatika J. B. Priestlyho Inspektor se vrací, v ročníku, který je naším maturitním, rozebírali Fitzgeraldova Velkého Gatsbyho.

Studenty Phoenix College nejsou pouze Španělé, ale také Nizozemci, Ukrajinci, Irové, Lotyši, Syřané a další národnosti, kteří se rozhodli nebýt součástí španělského, ale právě britského vzdělávacího systému. K tomuto rozhodnutí je nejčastěji vedlo přesvědčení o kvalitě tohoto systému, ať už přímo jejich, či jejich rodičů, které do Málagy přivedla obvykle pracovní nabídka. Bylo nadmíru zajímavé hovořit se studenty, kteří ke svému vzdělávání, oproti některým našim, přistupují velmi zodpovědně. Nevadí jim do školy dojíždět leckdy z dálky, jsou zvyklí věnovat hodiny denně domácí přípravě, což berou jako naprostou samozřejmost, a ve velké míře směřují na zahraniční univerzity. V době mého pobytu na svůj post britské premiérky rezignovala Liz Truss. Den poté při hodině politických studií studenti velmi zasvěceně debatovali o příčinách a důsledcích tohoto kroku, probírali možné nástupce, a dnes už vím, že ve svých prognózách byli naprosto přesní. Této debatě předcházela noc strávená sledováním Twitteru, BBC news, politických disputací a skutečného těšení se na možnost téma probrat ve vyučovací hodině.    

Týden vhledu do britského vzdělávacího systému v srdci španělské Málagy byl v mnoha ohledech přínosný. Dostala jsem možnost porovnat učební osnovy, skladbu předmětů, vidět výuku svých britských kolegů, kteří ke všem svým studentům bez rozdílu přistupují jako k rodilým mluvčím – jen další potvrzení toho, že ovládat alespoň angličtinu na vynikající úrovni je v dnešní době nezbytností.

Mgr. Petra Švajdová