Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 4.11. se v Liberci konalo krajské kolo Logické olympiády. Na základě výsledků domácího kola si účast zajistili: Adam Špindler, Víťa Cenkner (oba 7AV), Zuzana Dražková (2.B), Vojtěch Bogar (6AV), Adéla Kocmanová, Daniel Plechatý (oba 4AV), Jan Sanitrník, Martin Jenčík (oba 3AV) a Jakub Veselý (1AV – kvůli nemoci nakonec do Liberce neodjel). Soutěž měla 2 kola a vcelku náročné úlohy na logika i čas. V první desítce jsme nakonec měli 2 naše studenty, kteří si spolu s diplomem odnesli i věcnou cenu. Na 7. místě se umístila Zuzka Dražková a Víťa Cenkner byl 10. Za metodický tým matematiky gratulujeme všem našim studentům, kteří si účast vybojovali.

Zpracoval A. Mestek