Historicko-geografická exkurze Polsko, SRN 2023

V tomto školním roce pokračujeme v cyklu zahraničních exkurzí, které doplňují učivo z předmětů dějepis a zeměpis. Tentokráte zavítáme do Gliwice, Krakowa, Wieliczky, Auschwitz-Birkenau a na zpáteční cestě si projdeme historické centrum saského města Gorlitz na německo-polské hranici. Exkurze je určena pro studenty 2. – 3. ročníku (sexta, septima) vyššího gymnázia. Přihlašování proběhne online 20. listopadu. Podrobné informace jsou uvedeny ZDE.