Den pro školu – spolupráce s Nadací České spořitelny

Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Projekt  DEN PRO ŠKOLU proto propojuje učitele s dobrovolníky z řad odborníků, kteří chtějí pomoci,  a probíhá pod záštitou Nadace České spořitelny a MŠMT. Velmi ráda jsem této možnosti využila a  dne 3. listopadu se v kvartě uskutečnila beseda s paní Jitkou Schlichtsovou, která se již nejméně deset let věnuje studiu současné náboženské scény, prevenci a poradenství v oblasti působení sekt a náboženských hnutí.  Paní Schichtsová si připravila dvouhodinovou přednášku zaměřenou zejména na náboženské stereotypy, informace o sektách a náboženských hnutích současnosti  a uvedla i spoustu užitečných informací, jak se vyhnout nepříjemné zkušenosti  s těmito skupinami. Tematika studenty zaujala, proběhla i zajímavá diskuze. 

Jak sama lektorka zhodnotila dvě hodiny strávené na naší škole?  ,,Studenti byli báječní, vnímaví, aktivní, komunikativní a přemýšliví. Kladli chytré otázky a někteří se s tématem nových náboženských hnutí setkali již dříve, a tak jsme měli na co navazovat. Dvě hodiny nám utekly jako voda.“

Mgr. Martina Šimánková