BIOLOGICKÝ PODZIM

Během letošního podzimu se studenti naší školy zúčastnili několika akcí zaměřených na ochranu přírody a rozšíření svých biologických obzorů. Začali jsme brigádou pořádanou společností Čmelák v mokřadech v Jablonném v Podještědí. Zde jsme pomáhali vystřihávat rákos, kterým zarůstají tůně. Následně jsme sváželi posekanou trávu a sbírali odpadky. Akci jsme zakončili opékáním u ohýnku.

V rámci „Týdne vědy a techniky“, pořádané AV ČR, se skupina studentů ze třetích ročníků vydala do Prahy. V ÚOCHB jsme se zúčastnili několika zajímavých exkurzí do výzkumných laboratoří, viděli jsme praktické ukázky vědecké práce a zahráli si i hru ve virtuální realitě.  

V listopadu jsme vyrazili na akci pořádanou Českou ornitologickou společností. Jednalo se o brigádu v „Ptačím parku Mnišské louky“, což je jeden ze čtyř ptačích parků, které byly v ČR vyhlášeny. Pomáhali jsme zde se zazimováním parku (vystřihávali a stahovali jsme klestí, shrabávali a odnášeli trávu do hadníků, uklízeli odpadky). Jak jsme se dočetli na webu České ornitologické společnosti, byli studenti naší školy hybnou silou této brigády.😊

Závěrem bych ráda poděkovala studentům, kteří jsou ochotni o víkendu vyrazit do přírody a něco užitečného pro ni udělat.

Lenka Tulková