Lanterna Futuri 2022 

Být šťastný nebo nebýt šťastný? To bylo téma letošního ročníku Lanterna Futuri.  

Tento projekt se odehrává v německém Grosshennersdorfu, trvá týden a zaměřuje se na rozvíjení kreativních schopností účastníků, konkrétně tedy v oblastech filmu, fotografie a hudby. Týden je vždy zakončen představením výsledných výtvorů. My jsme se této akce zúčastnili v týdnu od 6. do 12. listopadu. 

Samozřejmě vše nebylo jen o práci. Fotografická dílna se vydala na výlet do Žitavy, kde účastníci nasávali atmosféru města a samozřejmě fotili. Každý den jsme měli několik přestávek, při kterých jsme měli šanci se navzájem poznat. S tím jsme pokračovali i večer, kdy byl pořádán dobrovolný program, který jsme si mohli sami vymyslet, např. herní večer, táborák, karaoke či závěrečná party. To vše nám pomohlo se odreagovat a jít do dalšího dne plní energie.  

 V páteční večer došlo k závěrečnému představení. Účastníci filmové dílny prezentovali a později promítali své 2 minifilmy, které se zaměřují právě na štěstí a neštěstí. Fotografická dílna uspořádala vernisáž svých fotografií zachycujích jejich šťastné zážitky a zkušenosti z uplynulého týdne. Hudebníci vše završili koncertem, kde předvedli svých šest písní, na kterých po dobu týdne pracovali. 

Všichni mentoři a organizátoři si zaslouží velký obdiv. Se vším nám po celý týden pomáhali a finální výtvory měly, z obrovské části díky nim, kvalitu, ve kterou jsme ani nedoufali.  

 Děkujeme moc, přijedeme zase.