Na návštěvě v Krajském úřadu Libereckého kraje

Jak funguje krajský úřad? Jak je financován? Jakým způsobem je provázán s naší školou? Co kraj financuje? Proč kraj nepostaví u naší školy venkovní bazén 🙂 ?

I tyto otázky skvěle zodpověděli tajemník krajského úřadu pan Josef Chýle a  pan hejtman Martin Půta. Děti  se tak mohly dozvědět spoustu praktických  informací týkajících se fungování a financování krajů jako samosprávných celků. Bylo skvělé, že i  v zasedací místnosti bylo právě volno  a studenti tak mohli sedět na místech, kde se pravidelně setkávají zvolení zastupitelé a rada kraje a kde jsou přijímána důležitá rozhodnutí ovlivňující život všech občanů Libereckého kraje. Pan hejtman nás na chvíli pozval i do své kanceláře. 

Seznámili jsme se i s historií budovy krajského úřadu, projeli jsme se výtahem typu ,,paternoster“ do 16. patra a také se podívali  z terasy na okolí Liberce. Tuto část exkurze si připravila paní Ivana Jarošová, vedoucí odboru kanceláře ředitele úřadu Libereckého kraje. 

Pan Chýle a paní Jarošová odvedli vynikající práci, dětem skvěle přiblížili činnost krajského úřadu.  Provázání výuky s praxí je velmi užitečné a určitě v těchto aktivitách budeme dále pokračovat. 

Mgr. Martina Šimánková a Mgr. Kamila Chýlová