Nový bufet

V pondělí 9. ledna mohli naši žáci poprvé navštívit rekonstruovaný školní bufet. Po ukončení pronájmu předchozí nájemkyní došlo během vánočních prázdnin a na počátku roku k výrazným úpravám spočívajícím především ve výměně nábytku a nové výmalbě.

Vznikl tak prostor, kde si studenti snad nejen nakoupí, ale také budou rádi  trávit čas během svých volných hodin. Zachována samozřejmě zůstala i mikrovlnná trouba určená k ohřívání jídel přinesených z domova. Díky pracovnímu nasazení správce budovy nebyly náklady na rekonstrukci ani příliš vysoké. 

Přejeme nové nájemkyni, ať se jí práce daří, a studentům i zaměstnancům dobrou chuť i příjemně strávený čas v novém prostředí.