ZŠ PARTYZÁNKA NA GYMPLU

Vyzkoušet si jako host restaurace komunikaci s číšníkem a objednat si z jídelního lístku. Procvičit si slovní zásobu z oblíbeného televizního seriálu Wednesday a zahrát si karetní hru Addams Family. Zapracovat na scénáři hororového filmu a pak si i v něm v jeho verzi nahrané na mobil společně se studenty jedné třídy zahrát.

Vyhledat informace o charitativních projektech a prezentovat je spolužákům. Debatovat o důvodech, proč se lidé stávají vegetariány. Zamyslet se, jakou laskavost by každý ze studentů mohl projevit cizím lidem dle konceptu použitém ve filmu Pay It Forward (Pošli to dál). Ale také podílet se na rozboru děl W. Shakespeara Sedm věků člověka a  G. B. Shawa Pygmalion. To vše samozřejmě v angličtině. 

Do těchto a mnoha dalších aktivit se mohli zapojit žáci 9. tříd ZŠ Partyzánská, kteří si v prosinci a lednu přišli vyzkoušet, jak funguje výuka anglického jazyka na naší škole. Žáci navštívili hodiny běžné výuky, byli přiřazeni ke skupinám našich studentů a v nich řešili různorodé úkoly, které se v hodinách angličtině probíraly.  

Bylo příjemné vidět, jak se po překonání počátečního ostychu žáci do řešení úkolů pustili a jak jim to šlo. Pevně doufám, že se návštěva v hodinách anglického jazyka žákům líbila a že splnila svůj účel. 

Děkuji našim studentům za to, jak hostům při výuce pomáhali a jak je vtáhli je do společné komunikace. Děkuji také svým kolegům angličtinářům, kteří všechnu logistiku ve třech návštěvních dnech bezvadně zvládli a žáky ze ZŠ Partyzánská do výuky zapojili. 

 Mgr. Jana Triguinho