Máme první zlato!

Už tři roky, tedy od úplného počátku, je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) na naší škole neodmyslitelně spjata se jménem Šárky Aileen Kristek. Jen pár měsíců po zahájení svého studia na Gymnáziu v České Lípě se v roce 2020 zaregistrovala do programu, ve kterém mladí lidé ve věku 14 až 24 let po celém světě plní své výzvy v oblasti Dovednosti, Pohybu a Dobrovolnictví. Šárka se tak stala naší uplně první „dofačkou“.  

Ke splnění své bronzové, tedy počáteční úrovně potřebovala pouze 10 měsíců, stříbro zvládla dokonce za 9 měsíců a svou zlatou úroveň, v rámci které musela kromě zmíněných tří oblastí a dobrodružné expedice absolvovat i rezidenční pobyt, v rámci něhož s ostatními dobrovolníky z různých zemí renovovala opuštěnou budovu školy na Slovensku, dokončila za 15 měsíců. Celkem 91 hodin se věnovala svým cílům v pohybových aktivitách, jako byly jóga, dálkové pochody či lukostřelba, 104 hodin strávila stále se prohlubujícím studiem anglického jazyka, ať už to byly hodiny s rodilým mluvčím, studium pokročilých gramatických učebnic nebo tvorba výukových materiálů z oblasti idiomů a frazeologizmů. V rámci 91 hodin dobrovolnictví navštěvovala klienty Alzheimer centra, uklízela odpadky a doučovala. O všech svých aktivitách vedla podrobné zápisy, které používáme jako příklady vzorné praxe pro naše ostatní dofáky.

Šárce jsem položila tři otázky týkající se jejího zapojení do DofE.

„Šárko, proč ses rozhodla do DofE zapojit?“

Na DofE mě zaujalo to, že se jedná o program neformálního vzdělávání, což pro mě tehdy bylo něco úplně nového. Přesvědčil mě i fakt, že jsem v podstatě neměla co ztratit. Pak stačilo jen oficiální zapojení naší školy do DofE, první informační schůzky, velká uvítací dávka motivace od mé drahé vedoucí a zbrusu nový dofák byl na světě.“

„Plněním celého programu jsi strávila téměř tři roky, co pro Tebe bylo v těch téměř 300 hodinách, do kterých ovšem nepočítám tři expedice, rezidenční pobyt a jejich přípravy, nejtěžší?“

„Řekla bych, že to bylo plánování zlaté expedice v NP Poloniny na Slovensku, jelikož byl každý člen týmu z jiného Místního centra. Veškeré domluvy tak probíhaly online a my museli navíc častokrát naše plány pohotově měnit. Když se na to ale dívám zpětně, tak byla tato expedice zároveň i tou nejlepší částí úrovně a ty počáteční nervy a nejistota za to stály.

„Po třech letech jsi dokončila vše, co se dokončit dalo. Co ti DofE vlastně přineslo?“

„Je toho spoustu, ale nejvíc si vážím asi toho, že mě DofE hodně posunulo v mých komunikačních schopnostech, a to zejména při práci v týmu nebo během navazování kontaktů s novými lidmi. Také samozřejmě zmíním zkušenosti v podobě návštěv míst a účasti na akcích, kam bych se jinak bez DofE nedostala.“

Aby byl výčet Šárčiných aktivit v rámci DofE úplný, nesmíme opomenout její účast v živém vysílání pořadu „90“ na programu ČT24 u příležitosti oslav nedožitých 100. narozenin Prince Philipa, zakladatele Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Dále se Šárka zúčastnila celosvětového Globálního summitu mládeže, aby reprezentovala nejen naše gymnázium, ale i celou Českou republiku, a o rok později opět reprezentovala Českou republiku na celosvětové konferenci YOUNGA. Společně s vybranými dofáky z celé země byla Šárka pozvána na recepci na Ministerstvo mládeže a tělovýchovy České republiky, kde její nasazení ocenili i státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč a náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jaromír Beran.

Za tým DofE Gymnázium V České Lípě Šárce gratuluji k dokončení všech úrovní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu!

Mgr. Petra Švajdová