CERTIFIKÁTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Získat jazykový certifikát ještě při studiu na střední škole není vůbec špatné. Takový certifikát nejen žemůže ulehčit svým držitelům přijetí na vysokou školu, její studium či účast na studentských výjezdech v programu Erasmus+, jeho zvládnutí nejméně na úrovni B2 může také podstatně olivnit skládání maturitní zkoušky.

Už několik let totiž  platí, že skládá-li student maturitní zkoušku ze čtyř předmětů, může být jeho profilová zkouška z angličtiny nahrazena právě certifikátem, školní maturitu tedy už z anglického jazyka neskládá.

Této výhody využije i letos velká část našich současných maturantů, kteří na podzim certifikátní zkoušky složili a v pondělí 30.1. je slavnostně převzali. A nebylo jich málo, celkem 45, tzn. více než polovina maturitního ročníku.

Příprava na tyto zkoušky a jejich skládání je u nás na škole už několikaletou tradicí, nicméně v letošním roce jsme měli novinku. Agentura AP ELEC, která skládání certifikátů organizuje, nabídla našim studentům možnost skládat zkoušky nejen na úrovni B2 (FCE certifikát), ale i na úrovni vyšší, tj C1 (CAE certifikát). To, že studenti standardně získávají osvědčení, že jejich znalosti anglického jazyka jsou na úrovni B2 a C1, je na našem gymnáziu dobrým zvykem, letos se ale třem studentům dokonce podařilo dosáhnout úrovně C2, což odpovídá znalostem jazyka na úrovni rodilých mluvčích. A to je skutečně obdivuhodné.

Všem studentům k získání certifikátu gratuluji a svým kolegům angličtinářům děkuji za výbornou výuku, která složení certifikátů v takovém množství na naší škole umožňuje.

S bezplatnou přípravou dalších studentů na složení certifikátních zkoušek budeme začínat opět v březnu 2023 s cílem složit zkoušky v podzimní termínu tohoto roku. Studenti, jichž se tato příprava bude týkat (3A, 3B a 7AV), budou blíže informováni prostřednictvím systému Edupage.

Mg. Jana Triguinho, koordinátorka výuky cizích jazyků