Úspěšný den otevřených dveří aneb o naši školu je zájem

Ve středu 1. února od 12 do 17 hodin jsme v naší škole vítali uchazeče o studium v osmiletém i čtyřletém oboru. Přicházeli nejčastěji s rodiči nebo po skupinách, aby si prohlédli prostory a ujasnili informace o studiu i přijímacím řízení.

Všech 15 průvodců, což byli studenti z druhého a třetího ročníku, nemělo po celou dobu akce ani chvilku volnou – stále „na trase“, návštěvníků totiž přišlo skutečně velmi mnoho.  A bylo na co se dívat a leckde i co si vyzkoušet. Kromě samotné prohlídky tříd, odborných učeben, jídelny, bufetu, fitka, tělocvičny, tiché studovny i zkušebny školních kapel byl v některých prostorách připraveny též interaktivní činnosti. Uchazeči si tak mohli vyzkoušet například řízení minirobotů, prohlédnout si 3D tisk, biologické preparáty či vystavené výtvarné práce, sledovat fyzikální či chemické pokusy a „kouzla“, seznámit se s materiály pro výuku cizích jazyků a aktivitami, které škola kromě vlastní výuky pro žáky organizuje.

Uchazeči z devátých tříd mohli navíc absolvovat i metodické návody na řešení testových úloh k přijímacím zkouškám z matematiky i českého jazyka pod vedením našich zkušených vyučujících.

A především rodiče pak diskutovali s ředitelkou školy, jejím zástupcem a výchovným poradcem o tom, jak se co nejlépe připravit na přijímací zkoušky, jaký je obsah studia v obou oborech i o náležitostech podávání přihlášek. Zájem byl i o naše přípravné kurzy pro žáky z 9. tříd, které jsou již téměř obsazeny.

Řada z nás učitelů, ale i žáků, kteří provázeli či pomáhali v odborných učebnách s různými aktivitami, odcházela ze školy až po půl šesté. Byli jsme unavení, ale velmi spokojení. A nejen proto, že zájemců o studium na našem gymnáziu přišlo opravdu hodně.  Dalším důvodem byly jednoznačně pozitivní reakce na to, co jsme pro naše návštěvníky připravili. Kladné hodnocení jsme slyšeli především na  adresu našich studentů, líbila se jejich komunikativnost, ochota a příjemné vystupování.

I já se k této pochvale našich žáků ráda připojuji a děkuji za vynikající reprezentaci Gymnázia Česká Lípa.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

P.S. Nestihli jsme během akce ani fotografovat, na dokreslení připojujeme tedy pouhé dvě fotografie z laboratoře chemie pořízené před začátkem dne otevřených dveří.