Nebývalý úspěch v soutěži Juvenes Translatores!

Soutěže určené pro mladé překladatele Juvenes Translatores z celé Evropy se naše škola účastní pravidelně. Za dobu její existence jsme získali řadu čestných uznání, jež dokládají výbornou znalost nejen cizího, ale i mateřského jazyka.

V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 5 studentů. Soutěž probíhala on-line, studenti mohli využít pouze papírových, nebo on-line slovníků (nikoliv překladačů). Překlady pak posuzovali hodnotitelé z řad profesionálních překladatelů. Z každého členského státu Evropské unie vybrali jednoho vítěze, který bude reprezentovat daný stát na slavnostní ceremonii spojené s předáváním cen v Bruselu koncem března 2023.

Z naší školy by překlad Maxe Petrnouška z 6AV vyhodnocen jako nejpřesnější, nejelegantnější a nejkreativnější. Tím se Max stal vítězem letošního ročníku a my všichni mu děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme a přejeme mu nezapomenutelný pobyt v Bruselu.