Školní kolo Zeměpisné olympiády

V prvním únorovém týdnu proběhla školní kola Zeměpisné olympiády. V kategoriích A (prima), B (sekunda) a C (tercie, kvarta) postupují první dva do okresního kola (po jarních prázdninách). V kategorii D (vyšší gymnázium) postupují první tři rovnou do krajského kola (březen).

Výsledky v kategoriích A, B vyhlásí vyučující příští týden po návratu z lyžařského kurzu (zatím je pořadí „tajné“).

V kategorii C (19) dominovali terciáni:

  1. Vojta Buzek
  2. Jan Sanitrník
  3. Michael Pátek.

V „královské“ kategorii D (21) byli nejúspěšnějšími zkušení účastníci z minulých ročníků v pořadí:

  1. Martin Doležal (6AV)
  2. Tomáš Sichrovský (7AV)
  3. Tomáš Vomlela (8AV).

Výše jmenovaným gratulujeme a přejeme úspěšné zvládnutí dalšího kola. Také nejmenovaným soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že se nenechají odradit a v příštím ročníku opět zkusí prokázat své geografické znalosti.

R. Tulka