Bronzová DofE ceremonie

Do budovy Krajského úřadu v Liberci se v pátek 10.2. vypravily tři naše dofačky (účastnice programu DofE). Svá bronzová ocenění, certifikáty a speciálně vyrobené brože si převzala Lešková Viktoria ze 3.B, Váchová Lucie a Wildmanová Natálie ze 2.A v doprovodu Mgr. Jany Pěčové, která je jedním ze tří koordinátorů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu u nás ve škole.  

 Ceremonie se zúčastnilo kromě nich i dalších 22 úspěšných absolventů Dofe z Libereckého kraje. Součástí slavnostního předávání bylo i několik vystoupení, kde někteří absolventi tohoto programu předvedli, k čemu dospěla jejich snaha během plnění aktivit v DofE. Po skončení předávání ocenění se všichni společně zúčastnili slavnostního pohoštění, kde si mohli vyměňovat své zkušenosti a postřehy.  

 Všem oceněným gratulujeme a doufáme, že budou ve své cestě pokračovat i nadále a dokončí tak stříbrnou úroveň! 

 N. Wildmanová, Mgr. Jana Pěčová