Biologická olympiáda

Během února proběhala všechna školní kola „Biologické olympiády“.

 V kategorii C a D se úkoly týkaly tématu „Bezlesí“. Z těchto dvou kategorií postupují do okresního kola 4 nejúspěšnější řešitelé. Těmi jsou vkategorii D Lubomír Bárta (1.), Antonie Nováková (2.), Šimon Kunca (3.) a Julie Škorpilová (4.). 
Z kategorie C postupují Justýna Šmatová (1.), Šárka Kuncová (2.), Alice Andrlová (3.) a Zuzka Hlaváčková (4.). 
Z kategorie A a B mají jistý postup do krajského kola studenti, kteří skončili  na 1. a 2. místě. Nejlépe si s letošním tématem 
„Život není fér“ poradili v kategorii A Vojtěch Kašpar (1.), Eliška Kadlecová (2.), Dáša Suchá (3.); v kategorii B – Sandra Schacherlová (1.), Pavel Prokop (2.), Ema Šmatová (3.).  
 
Všem studentům děkujeme za účast, postupujícím přejeme hodně štěstí v dalších kolech. 
Lenka Tulková