Krajské kolo soutěže v AJ v kategorii II.B

S mimořádným nadšením si dovolujeme oznámit, že dva studenti našeho gymnázia, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže v anglickém jazyce v Liberci, obsadili v celkovém pořadí ty nejlepší pozice.

7. března 2023 se soutěžilo v Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci v kategorii II.B, určené pro studenty tercií a kvart víceletých gymnázií. Každé gymnázium v kraji vysílá dva vítěze školních kol, kteří soutěží a porovnávají se ve čtyřech jazykových kompetencích – poslechu, popisu obrázku, volném projevu na dané téma a řešení praktické jazykové situace.

Naše škola vsadila na dvojici studentů z kvarty 4AV Tomáše Šujana, vítěze školního kola, a Emu Vlčkovou, v pořadí druhou. Tomáš naši školu na kraji úspěšně reprezentoval již minulý rok, kdy v celkovém pořadí skončil jako druhý, a letos si tuto skvělou pozici zopakoval. Ema Vlčková postoupila ze školního kola z druhé pozice a v kraji skončila na místě prvním. Tím pádem postupuje do celostátního kola, které se bude konat na začátku června v Praze.

Oběma ze srdce gratulujeme a Emě Vlčkové budeme držet place v dalším, tentokrát nejnáročnějším klání.

Tomáš Hoskovec za tým učitelů anglického jazyka