Doktor Vševěd na GČL

Ve středu 8. března 2023 navštívil naši školu vážený host RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., kterého široká veřejnost (včetně mnohých studentů) v posledních měsících zná především jako „doktora Vševěda“.

Hlavním působištěm RNDr. Martínka je Historický ústav Akademie věd ČR. Kromě badatelské činnosti ještě přednáší studentům na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na PřF UJEP v Ústí nad Labem. Jsme velmi rádi, že pan dr. Martínek, i přes velmi nabitý pracovní program, přijal naše pozvání a přijel do České Lípy s přednáškou na téma více než aktuální: „Geografická charakteristika Ukrajiny a politicko-historické souvislosti současného konfliktu s Ruskem“. Stominutová přednáška, určená pro studenty 3. ročníku VG, vycházela z objektivních a snadno doložitelných faktů. Během poutavého výkladu se všichni přítomní dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Po přednášce a zodpovězení několika dotazů, následovala „fotogramiáda“ = společné focení spojené s podepisováním fotografií. Ukázalo se, že pan doktor má u nás početný fanklub 😊.

Panu Martínkovi děkujeme za návštěvu a doufáme, že nás v blízké budoucnosti opět navštíví.

Mgr. R. Tulka