SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉ RECITACI

Concours national de Lecture à voix haute  

Úterní 6. hodina v učebně francouzského jazyka se nesla ve znamení poezie, a to recitace ve francouzštině. Milovníci francouzštiny a poezie se společně sešli 14. března, aby vystoupili s vybranou básní z portfolia, které měli k dispozici na přípravu.

Jednalo se o překlady básní od vybraných evropských autorů a měli jsme možnost poslechnout si také úvodní verše Máchova Máje ve francouzském překladu. Hodnotilo se především umělecké ztvárnění a pochopení vybrané básně a v neposlední řadě také správná výslovnost. V mladší kategorii obsadil 1. místo Jirka Pittner z 4AV  a ve starší kategorii Jenda Novotný z 8AV. Mezi další oceněné recitátory patří ještě Max Petrnoušek a Vojta Bogar ze 6AV. 

Odměnou těmto čtyřem oceněným bude recitační a divadelní workshop s francouzskými rodilými mluvčími, který se bude konat v dubnu v Praze . 

Gratulujeme!!! 

Mgr. Jana Pěčová