KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

V pátek 24. dubna proběhlo v Liberci krajské kolo Biologické olympiády kategorie A  (3. – 4. ročník SŠ).  
Soutěže se zúčastnilo 30 studentů z celého kraje. Účastníci museli zvládnout náročný test, tři praktické úlohy a poznávačku organismů.

Z našich zástupců si nejlépe vedl  Vojta Kašpar (VII.A), který vybojoval v celkovém pořadí 3. místo. Pěkného výsledku dosáhly i Dáša Suchá (VII.A), která obsadila 8. místo a Eliška Kadlecová (VII.A), která skončila na místě desátém. Vojta se díky skvělému výsledku dostal do užšího výběru pro celostátní kolo.  

 Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, Vojtovi držíme palce. 

 Lenka Tulková