Krajské kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 27. března se uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády pro první kategorii žáků 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií a pro druhou kategorii žáků středních škol.  Téma letošního ročníku znělo: Československo po roce 1945.

V první kategorii se na druhém místě umístil Jiří Urban, náš student z kvarty,  kterému gratulujeme. V kategorii středoškoláků děkujeme za výbornou reprezentaci studentům Julii Liškové a Šimonovi Římánkovi.  

Mgr. Michal Kosina