Soutěž Juvenes Translatores – slavnostní ceremoniál v Bruselu

V letošním školním roce jsme byli vylosováni do soutěže mladých překladatelů Juvenes Translatores. Soutěž je určena 17letým studentům středních škol a probíhá současně ve všech vybraných školách po celé EU. V letošním 16. ročníku se soutěže zúčastnilo 2 883 studentů z celkem 681 škol, kteří mohli vybírat z 552 různých jazykových kombinací. Z nich využili nakonec 141. Překládalo se mimo jiné i ze španělštiny do slovinštiny nebo z polštiny do dánštiny. Cílem soutěže Juvenes Translatores je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci si vyzkoušet, jaké je to být překladatelem.

V České republice bylo do soutěže vylosováno 21 škol (vždy jde o stejný počet, jako má daný stát křesel v Evropském parlamentu), z každé školy mohlo překládat 2–5 studentů. Práce posuzovala nezávislá komise složená z profesionálních překladatelů a tlumočníků Evropské komise. Z každého státu komise poté vybrala jednoho vítěze.

Překlad Maxe Petrnouška ze 6AV byl nakonec vyhodnocen jako „nejpřesnější, nejelegantnější a nejkreativnější“ a Max byl pozván na slavnostní ceremoniál do Bruselu v souvislosti s vyhodnocením celé soutěže a předáním cen.

Ve dnech 29.–31. 3. 2023 jsme se tedy vydali do Bruselu. Kromě Maxe byl totiž pozván i jeden z rodičů a učitel, který soutěž na škole organizoval. A stálo to opravdu za to. Nechali jsme se 3 dny hýčkat a opečovávat. Navštívili jsme Historické muzeum EU v Bruselu, sídlo Evropské komise, konzultovali s profesionálním překladatelem, diskutovali jsme s ostatními účastníky, pedagogy, rodiči, sdělovali si zkušenosti, vyměňovali názory. Třešničkou na pomyslném dortu byl páteční slavnostní ceremoniál, kde Max vystoupil s projevem, za který byl velmi pozitivně hodnocen i vedením Evropské komise. Celý ceremoniál je k dispozici na https://europa.eu/!YRNyQT.

Ještě jednou bych chtěla Maxovi poblahopřát k nebývalému úspěchu, poděkovat a věřím, že bude i nadále dosahovat vynikajících úspěchů, a to nejen on, ale všichni žáci naší školy.

Hana Malíková