Okresní kolo MO

Ve středu 12. dubna se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6 – Z8, kterého se celkem zúčastnilo 63 žáků ZŠ a GČL. Všichni soutěžící si vybojovali právo účasti až poté, co úspěšně zvládli nelehké úlohy domácího kola. Nejpočetnější zastoupení jsme měli v kategorii Z6, které se účastnilo osm primánů. V konkurenci 23 soutěžících zvítězil Jan Bárta, 3. místo vybojoval Jakub Veselý. Další tři místa v pořadí obsadili Vítek Lamač, Václav Rejnart a Michal Hřebík. V kategorii Z7 soutěžilo také 23 žáků, naši školu zastupovalo pět sekundánů. Nejlepšího výsledku dosáhli Anežka Lischková a Marek Šulc, kteří získali stejný počet bodů jako 3. v pořadí a jen díky horšímu času obsadili 4. a 5. místo. V nejstarší kategorii Z8 bylo mezi 17 účastníky pět terciánů, kteří všichni skončili do 8. místa. Zvítězil Radovan Horký, Justýna Šmatová a Jan Sanitrník obsadili 4. a 5. místo (opět shodný bodový zisk jako 3. v pořadí).

Gratulujeme „medailistům“ a všem našim zástupcům děkujeme za účast v náročné soutěži.

Mgr R. Tulka