Vive la France, vive la Tchéquie!

První květnový týden k nám přijela francouzská výprava 20 studentů s dvoučlenným učitelským doprovodem. Důvodem jejich týdenní návštěvy u nás byl tzv. výměnný pobyt, který se podařilo po několika letech zorganizovat na naší škole.

Ten spočívá v tom, že francouzští studenti bydlí týden u našich českých studentů doma a všichni společně pak absolvují připravené aktivity ve škole a výlety do okolí České Lípy. Na podzim by se pak naši studenti měli vypravit zase ke svým „correspondants“ do malebného regionu Provence, konkrétně do městečka Digne-les-Bains a poznat francouzský vzdělávací systém, životní styl a zvyky.  

Této výměně předcházelo několikaměsíční plánování a domlouvání s profesorkami tamního „lycée“ Céline a Laetitií, které jsou obě dvě učitelkami anglického jazyka, a tak mohla komunikace s nimi probíhat jak ve francouzštině, tak v angličtině. Do výměny se zapojili především žáci druhého ročníku, kteří měli možnost procvičit své jazykové znalosti v angličtině, francouzštině, ale třeba i ve španělštině. 

Datum příjezdu francouzské výpravy bylo stanoveno na 30. dubna, a tak měli v podvečerních hodinách možnost poznat hned první českou tradici, a to pálení čarodějnic, které je spojeno především s opékáním buřtů, takže je neminul ani první zajímavý gastronomický zážitek😊. Ještě předtím stihli po příjezdu do Prahy procházku na Petřín k naší české „Tour Eiffel“. Také první květen se nesl ve znamení Prahy a tentokrát už si všichni společně, Češi i Francouzi, prošli křížem krážem prvomájovou Prahu. V úterý dopoledne se konala prohlídka našeho gymnázia a naši studenti si pro Francouze připravili prezentace o českém vzdělávacím systému, o České Lípě a místech, která ještě společně navštíví v následujících dnech. Odpoledne se konal výlet do našeho krajského města – Liberce. Společně jsme navštívili iQLANDIi a prošli se centrem Liberce až k Divadlu F. X. Šaldy a pak si prohlédli další výraznou českou dominantu – Ještěd. Ve středu se dopoledne čeští i francouzští žáci rozdělili do několika skupin a navštívili hodiny cizích jazyků, kde pro ně jazykáři měli nachystané různé aktivity. Odpoledne byl volný program, ale většina účastníků se vydala k Máchovu jezeru nasát atmosféru jarní přírody a relaxovat. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet, jehož cílem byl výšlap na Bezděz, prohlídka hradu Sloup, návštěva sklářského muzea v Novém Boru a Panská skála. V pátek byl opět nachystán program ve škole, který spočíval v návštěvě chemické a fyzikální laboratoře, hudební zkušebny a na závěr se mohli všichni vyřádit v tělocvičně u ping-pongu, volejbalu či basketu. Odpoledne už se neslo ve znamení příprav na již tradiční Školu rocku, tentokrát v prostorách Luxoru, kde měli Francouzi možnost poslechnout si různé studentské kapely a zatancovat si. Ovšem už v 8h ráno v sobotu byl sraz na nádraží v České Lípě a poslední společný výlet byla návštěva Kutné Hory, kam se jelo vlakem. V neděli nastal čas balení a odjezdu, kolem poledne se všichni rozloučili před gymnáziem a Francouzi se vydali autobusem do Prahy a dále pak směr Francie. 

Naši studenti si z této akce odnesli spoustu zážitků a nových zkušeností, obohatili svou slovní zásobu ve francouzštině o nové výrazy a vyzkoušeli si, jaké to je hostit někoho u sebe doma a určitě se mají na podzim na co těšit. Velký dík patří městu Česká Lípa a Krajskému úřadu Liberec za poskytnutí dotace, bez které by se projekt nepodařilo zrealizovat, dále panu Tomáši Hoskovcovi, který tuto výměnnou akci zorganizoval a naplánoval, paní Květě Menclové, která se ujala role hostitelky i průvodkyně a poskytla upomínkové předměty města Česká Lípa pro francouzské studenty, všem kolegům, kteří se zapojili do společných aktivit ve škole a všem studentům, kteří se nějakým způsobem podíleli na této akci. Také touto cestou děkujeme všem rodičům a rodinám, že si na týden „adoptovali“ svého Francouze, i když to ne vždy bylo snadné. Jsme rádi, že naše paní ředitelka Helena Paszeková tento projekt od začátku podporovala a umožnila jeho realizaci. Doufáme, že na tuto výměnu navážeme i v dalších letech a umožníme tak našim studentům zažít něco, na co budou vzpomínat celý život.  

Mgr. Jana Pěčová a Mgr. Tomáš Hoskovec