Odznak všestrannosti olympijských vítězů, výborné výkony našich sportovců a postup na republiku!

V roce 2019 jsme se naposledy účastnili celorepublikově oblíbené soutěže s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Soutěž je určena pro žáky nižšího gymnázia (tedy tříd primy až kvarty). 

V předešlých třech letech nám neúčast v této soutěži znemožnila jak covidová omezení, tak i nedostatek všestranně zdatných sportovců, kteří jsou pro tuto soutěž nezbytnou nutností. V letošním školním roce jsme proto v hodinách tělesné výchovy testovali naše studenty právě v disciplínách, které jsou součástí OVOV a podařilo se nám vybrat žáky, kteří reprezentovali naše gymnázium v kategorii družstev a také studenty, kteří soutěžili v kategorii jednotlivců. A výběr sportovců se nám opravdu vydařil😊! 

Nejprve nás na konci dubna čekalo v Zákupech okresní kolo OVOV. V něm měli všichni závodníci předvést co nejlepší výkony v pěti disciplínách (hod 2kg medicinbalem, 2minutový test kliků, 2minutový test čtyř druhů přeskoků přes švihadlo, trojskok snožmo z místa a volitelná disciplína běh na 1000m nebo 2 minutový driblink mezi kužely vzdálenými od sebe 10m). V konkurenci sedmi družstev českolipských základních škol jsme obsadili 3.místo a na body pak postoupili do kola krajského. V jednotlivcích byli velmi úspěšní Veronika Pavlů (z kvarty) – 1.místo, Michal Hřebík (z primy) – 1. místo, Karolína Čvančarová (z primy) – 2.místo. Lucie Kamila Bártová (z tercie) – 3.místo. 

Družstvo tvořili žáci: Karolína Čvančarová, Julie Škorpilová, Michal Hřebík, Viktor Václav Rejnart, Lubomír Jan Bárta (všichni z primy), Karolína Raková, Amálie Novotná a Yanik Kehler (všichni ze sekundy). 

Před krajským kolem, které se konalo 12. května ve Stráži pod Ralskem bylo zapotřebí trénovat zcela jiné disciplíny, než které byly v kole okresním. V krajském kole se totiž závodníci snaží podat co nejlepší výkony v atletických disciplínách (sprint na 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem), ve 2minutovém testu sedů-lehů, 2minutovém testu shybů na šikmé lavici a ve volitelné disciplíně běhu na 1000m nebo driblinku.  

Velkým handicapem pro naše závodníky v družstvu byly dvě okolnosti. První byl věk, kdy družstvo mohli reprezentovat žáci narození v letech 2009 – 2011. Většinu našeho družstva ale tvořili žáci mladší, tj. ročníky 2010 a 2011. 

A druhou nepříznivou okolností a tím i sportovním handicapem byla nemožnost našich studentů kvalitně se připravovat na atletické disciplíny. Důvod je prostý – náš nevyhovující, zastaralý sportovní areál (…ale snad se blýská na lepší časy!!!). Většina našich závodníků si tak poprvé až na soutěži mohla vyzkoušet opravdový běh v tretrách po tartanové atletické dráze a také skok daleký. A jak jsme dopadli? 

V silné konkurenci dvanácti škol z celého Libereckého kraje (některé školy mají i sportovní zaměření) jsme si vedli velmi dobře a obsadili celkovou osmou příčku.  

Velkou radost nám pak přinesla dvě absolutní vítězství v jednotlivcích. Na republikové finále, které se bude konat letos v září v Brně, se mohou těšit a naši školu budou reprezentovat Veronika Pavlů z kvarty a Michal Hřebík z primy! Nutno zmínit, že Michal porazil s velkým bodovým náskokem své vrstevníky i přesto, že závodil s rukou v sádře. Michale, bravo! 

Velký dík patří samozřejmě i ostatním závodníkům, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Byli jimi: Julie Škorpilová, Karolína Čvančarová, Lubomír Jan Bárta, Michal Hřebík, Viktor Václav Rejnart (všichni z primy), Karolína Raková, Yanik Kehler (oba ze sekundy) a Justýna Šmatová (tercie). 

Věřím, že v příštím ročníku OVOV bude po letošních zkušenostech řada našich již ostřílených a také starších závodníků znovu bojovat o nejvyšší příčky!  

Mgr. Kamila Chýlová (vyučující Tv)