EKOKŘEČCI postupují do NÁRODNÍHO KOLA

Studenti přírodovědného kroužku Ekokřečci se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list. Soutěž probíhala formou stezky, na které byla stanoviště různých přírodovědných oborů (např. zoologie, botanika, geologie, lesnictví, ekologie), kde účastníci zodpovídali otázky a určovali přírodniny. Součástí soutěže bylo i hodnocení práce pro přírodu.

Gymnázium reprezentovala 2 družstva studentů primy. A nevedla si vůbec špatně, zvítězilo družstvo ve složení Luboš Bárta, David Herbst, Šimon Kunca, Petr Jaška, Kája Čvančarová a Julie Škorpilová, na 2. místě skončilo družstvo ve složení Nina Buzková, Bára Švajdová, Petra Chytrá, Vojta Dvořák, Iegor Frantsev a Damián Kehler.  
 
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, přejeme hodně úspěchů v kole národním, které bude probíhat koncem června na jižní Moravě. 
 
Lenka Tulková